Aanmelden en werkwijze

De intake bestaat uit drie delen: een intakegesprek en twee of drie ‘intakeoefeningen’ om een beeld te krijgen van je situatie.
Daarna kijken we waar het knelpunt nu precies ligt, we specificeren je hulpvraag en stellen de behandeldoelen op.
Een traject bestaat meestal uit twaalf sessies. In het begin één keer in de week, later eventueel om de twee weken. Het is mogelijk het traject te verkorten of te verlengen, afhankelijk van je persoonlijke situatie.
Tussentijds en aan het eind vindt er een evaluatie plaats.

Tarieven

€ 58,- voor de intake sessie.
€ 85,- per therapeutische sessie van 60 – 75 minuten.

De tarieven zijn inclusief materiaal, voorbereiding, rapportages en verslaglegging, overleg en administratieve werkzaamheden.

Vergoeding

Kunstzinnige therapie wordt door diverse zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed via een aanvullende verzekering, op basis van mijn registratie bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën (NVKT). Informeer bij je zorgverzekeraar of kijk op www.zorgwijzer.nl of je in aanmerking komt voor (een deel van) een vergoeding.
Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën
Registratienummer: 17NVKT 14238 1720
AGB-Code therapeut: 90103897
AGB-Code onderneming: 90063234
Kamer Van Koophandel: 24450934

Wanneer je verhinderd bent, hoor ik dat graag minimaal 24 uur van tevoren. Houd er rekening mee dat anders het volledige tarief in rekening kan worden gebracht. Je kunt afbellen op: 06-23537791. Mocht je de voicemail krijgen, spreek dan in en ik bel je zo snel mogelijk terug voor een nieuwe afspraak.

Om je privacy te waarborgen ga ik vertrouwelijk om met alles wat je vertelt. Ik heb als therapeut een geheimhoudingsplicht en kan alleen met jouw toestemming gegevens over jou verstrekken aan bijvoorbeeld een Arbodienst. Alleen in noodsituaties mag ik de geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld wanneer mensen in gevaar zouden komen. Ik heb geen toestemming nodig wanneer ik met collega’s wil overleggen over de behandeling. Ook deze collega’s hebben een geheimhoudingsplicht.

Ik ben als therapeut verplicht om je te informeren over het doel van de behandeling en de manier waarop dit bereikt kan worden. We houden regelmatig evaluaties: na de intakeperiode, halverwege het traject en aan het einde. Ik mag je alleen informatie onthouden wanneer jij daar ernstig nadeel van zou ondervinden. Dit doe ik eerst in overleg met collega’s.

Je mag als je dat wilt jouw dossier inzien en er fotokopieën van maken. Het dossier is zo ingericht dat de inhoud en persoonlijke gegevens beschermd zijn. Vertrouwelijke informatie die door anderen is gegeven, die met jouw toestemming waren betrokken bij de behandeling, mag je niet inzien. Je mag iets toevoegen aan je dossier, maar er niks uithalen. Via een schriftelijk verzoek heb je het recht om jouw dossier te laten vernietigen.

Om de kwaliteit te waarborgen ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging voor kunstzinnige therapeuten (NVKT) . Dit houdt onder andere in dat ik regelmatig scholingen volg en ik aan de eisen van de vereniging voldoe.
Wanneer je ontevreden bent over de behandeling hoor ik dat graag. Misverstanden kunnen vaak in een gesprek opgelost worden. Wanneer dit niet lukt, kan je een klacht indienen.
De NVKT voldoet aan de eisen die door de overheid zijn gesteld in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Via de koepelorganisatie NVAZ is de NVKT aangesloten bij de Onafhankelijke Klachtenfunctionaris en landelijk erkende Geschillencommissie. Meer informatie hierover vind je op de site van Overheid en NVKT.

Privacybeleid

Disclaimer

Contact & Aanmelden

Vul het contactformulier in om u aan te melden. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor een intake afspraak.

Neem contact op

We nemen zo spoedig als mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt